Тръмп екип разформирова теза щати

Ще промени ли острия си език Тръмп след като влезе в Белия дом?

 

Елена Тарашева Доцент НБУ
Елена Тарашева
Доцент НБУ

Анализ на доц. Елена Тарашева – преподавател в НБУ

Езикът на Тръмп, който го доведе до Белия дом

Огненият кичур на Тръмп ще влезе в Белия дом, но дали езикът му ще остане така огнен? Тук анализирам речите му във вида, в който са публикувани на официалния уебсайт на предизборната му кампания.

Предишното изследване, публикувано от Флашнюз показа, че в Туитър публикуват както пиарите му, така и самият кандидат. Пиарите са позитивни, културни и призивни, а Тръмп е агресивен, обижда и напада. Затова и се чу, че са му забранили да поства в Туитър в последния етап от кампанията – да не провали сам шансовете си с непремерените си приказки.

Но какво има в речите, произнасяни по предизборни събрания из цяла Америка?

Съпоставката на употребените в речите думи и стандартния речник на английския език показва по-висока честотност на следните думи (първите 10):

 1. TRUMP
 2. OBAMACARE
 3. HILLARY
 4. EMAILS
 5. OBAMA
 6. CLINTON
 7. NAFTA
 8. CONGRESSIONALLY
 9. WIKILEAKS
 10. FAVORS

donald-trump-1332922_1280

Вижда се, че това са собствените имена на най-често назоваваните лица, както и термини като NAFTA – Споразумението за свободна търговия в Северна Америка, което според Тръмп трябва да се предоговори. Високата честотност на EMAILS – съобщения по електронната поща – се свързва с изразите – химически и изличени, BLEACHED AND DELETED, при наличието на призовка – SUBPOENAED. Голямата тема за скандала с електронната поща на опонентката на Тръмп лъсва още от първата десетка на ключовите думи в текста. Връзка с тази тема имат и WIKILEAKS, CONGRESSIONALLY – първото разследване става именно в Конгреса. Единствено думата FAVORS се употребява по други теми – за въвеждане на предпочитанията на Тръмп по различни въпроси.

Думата e-mail е уникална и по друга причина

Тя се среща в двете си форми – за единствено и множествено число. Изследвания на академични статии показват, че основните термини там се явяват в най-различни форми – за число, с определителен и неопределителен член, с определения и без тях, с производни на думата. Така авторите на статиите могат да направят различни видове твърдения за обектите, за които пишат – да класифицират, да отрицават, да съпоставят, да обобщават, да изолират и т.н. При Тръмп са много малко думите, които се срещат в различни форми. Той повтаря ключовите думи в готови фрази, без да ги изменя. Вероятно това можем да класифицираме като хвърляне на „опорни точки“, „лозунги“ без обяснения, аргументация, обсъждане.

Втора дума, която се използва в различните и форми е JOB – работно място. В таблицата е изчислено кои думи са с най-голяма вероятност да се срещат в близост до Job и Jobs.

Както се вижда, доста често работните места се губят (LOST), напускат страната (LEAVING). Употребена е и метафората KILLING – убийствени за работните места, каквито са разпоредбите (REGULATIONS) и търговските споразумения (NAFTA). Прокрадва се идеята да се намалят данъците (LOWER TAXES), да се изолират незаконните имигранти, които заемат работни место (ILLEGAL). Установява се и връзка с надниците, които се плащат (WAGES).

Тръмп

Но кои са думите, които са ключови в повечето от речите?

На сайта са публикувани 53 речи. Езиковият софтуеър показва кои са най-високочестотните ключови думи в по-големия брой от тях. Първата цифра показва общия брой в корпуса, втората – броя на речите, в които се среща:

 1. OUR (НАШ) – 35 753
 2. WILL (ЩЕ) – 55 652
 3. TRUMP – 27 651
 4. AMERICAN – 18 550
 5. COUNTRY (СТРАНА) – 10 449
 6. JOBS (РАБОТНИ МЕСТА) – 12 748
 7. CLINTON – 18 046
 8. AMERICA – 7 638
 9. OBAMACARE (ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИ ОБАМА) – 5 237
 10. HILLARY – 10 537

Както се вижда, Тръмп е използвал пределно често обединяващото притежателно местоимение НАШ. Отдавна е известна стратегията да се представят като общи обекти, които може и да не са, но това сближава говорещия и неговите слушатели. Но кое се представя като НАШЕ във всичките 53 речи от корпуса? Най-често срещаните комплекси от думи са следните:

REBUILD OUR BADLY DEPLETED MILITARY – да създадем отново изтощените си военните сили

RESTORING HONESTY TO OUR GOVERNMENT- да възстановим честността в нашето правителство

ISLAMIC TERRORISTS OUT OF OUR COUNTRY – ислямските терористи вън от нашата страна

Така понятието за общност се свързва с една болезнена действителност – изтощени военни сили, нечестно правителство, чужди терористи. Патосът на Тръмп е на спасител от това тежко положение.

Втората ключова дума е свързана с обещания за бъдещето – WILL. Тя се среща в следните комплекси:

WILL RENEGOTIATE NAFTA – ще предоговорим споразумението за свободна търговия

WILL UNLEASH AMERICAN ENERGY – ще отприщим американската енергия

THE SUPREME COURT WHO WILL UPHOLD – Върховният съд ще следи да се спазва

WILL UPHOLD THE CONSTITUTION – ще следи да се спазва конституцията

WE WILL ALSO REPEAL THE OBAMA – ще отменим инициативите на Обама

Обещания да се спазва конституцията и правораздаването да работи добре звучат празно, защото те трябва да са константа във всяко общество. Едно по-скоро метафорично обещание – да се отприщи енергията на американците не е обвързано с конкретна сфера, действие или личности, така че остава само като изблик на позитивизъм. Другите две обещания са да се върви срещу направеното от сегашната администрация – да се отмени направеното от Обама и да се предоговори международно споразумение. Конфронтативността е видима.

Името на конкурентката на Тръмп се явява в следните комплекси:

OBAMA CLINTON DEFENSE – отбранителната система на Обама и Клинтън

THE OBAMA CLINTON DEFENSE SEQUESTER AND REBUILD – намалените средства за отбрана и ще изградим отново

CRIMINAL INVESTIGATION INTO HILLARY CLINTON – криминално разследване на Хилъри Клинтън

WILL ALSO REPEAL THE OBAMA CLINTON DEFENSE – ще отменим отбранителната система на Обама и Клинтън

REPEAL THE OBAMA CLINTON DEFENSE SEQUESTER – ще отменим занижените разходи за отбрана

Агресията към Клинтън се изразява не само в разследване за престъпления, но и в отмяна на управленските решения, наложени от администрацията на демократическата партия. Забележително е, че тези призиви присъстват в огромната част от речите на Тръмп.

Думата АМЕРИКА се повтаря чрез изразите – ДА СЛОЖИМ АМЕРИКА НА ПЪРВО МЯСТО и ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ВЕЛИКА ОТНОВО. Те са официалните призиви на кампанията и носят всички черти на рекламния дискурс – позитивност, призивност и ефирна липса на конкретика.

В 34 от речите се среща и думата ИМИГРАЦИЯ. Така тя не попада сред първите десет ключови думи в най-много речи. Комплексите, в които се открива са следните:

END ILLEGAL IMMIGRATION – да се прекрати незаконната имиграция

ILLEGAL IMMIGRATION STOP THE – незаконните имигранти спират

Негативността към имигрантите се вижда от преобладаването на думи с отрицателен смисъл. Прави впечатление конкретиката в призивността и липсата на аргументи срещу имигрантите.

Анализът кои думи се срещат най често до думите IMMIGRANT показва следните данни:

На първо място е глаголът ДА СЕ СПРЕ. Следва метафората ПРИТОК. Вижда се и позитивен подход, свързан с политики и конкретни действия.

donald-trump-melania-trumpЛингвистичният софтуеър дава тази възможност да се изчисли индекс за взаимно срещане на една дума с други. Смята се, че това говори за свързаност на двете в понятийната система на говорещия. Ето с какво се свързва името на самия новоизбран президент в неговите речи:

На първо място – с промяна (CHANGE) и реформи (REFORM). След това с думите от мотото на кампанията си – да направи америка велика отново (MAKE AMERICA). Точно прилагателното ВЕЛИКА (GREAT) отстъства от списъка на ключовите думи обаче. Трябва да се направят допълнителни изследвания защо е така. Виждат се и конкретни обекти – споразумението на свободна търговия (NAFTA) и икономиката (ECONOMIC). Налице са и типичните обещания – ЩЕ (WILL) и ОСИГУРЯ (PROVIDE). Това са посланията, изпратени от Тръмп чрез речите му из цялата страна. Не е чудно, че те са допаднали на хората.

- реклама -