понеделник, 20 май, 03:57

Flashnews - Централен офис:

София

пл. България, 1

НДК, Административна сграда ПРОНО

Ет.8 офис 13

Тел. 0876 685958, 0876 684986

e-mail: news@flashnews.bg , office@flashnews.bg