След искането за мораториум: МФ обяви, че не планира теглене на нов дълг

През декември не се очаква поемане на нов държавен дълг. Това обявиха от Министерството на финанситре, след предложението на ГЕРБ за налагане на мораториум. 3,8 млрд. лв. вътрешен дълг сме емитирали от началото на годината, съобщават от финансовото министерство.

Аукциони

Продажбата на държавните ценни книжа на вътрешния пазар е станала на 11 аукциона. Сумата е представлява изпълнение от 84,4 % от съществуващия в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. лимит от 4,5 млрд. лв. През годината не са емитирани облигации на международните капиталови пазари.

Проект

В проекта на бюджет за 2022 г. също е планирано емитиране на държавни ценни книжа. Заложеният лимит е около 10 млрд. лв., като те ще бъдат похарчени за рефинансиране на стар дълг, финансиране на планирания бюджетен дефицит през 2022 г., който е свързан с осъществяването на политики в социалната сфера, възстановяването и развитието на бизнеса. Останалата част ще се използва за набавянето на ресурс за обезпечаване на директните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП) на Република България.

Закон

В изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси, Министерството на финансите ще спази сроковете, които са предвидени за обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. и ще го представи на 47-то Народно събрание. Законът е предвидил срокове и механизми за обсъждане и внасяне на поправки, които да дадат възможност за осъществяване на политиките на новото редовно правителство, се уточнява в съобщението на ведомството.

- реклама -