two wedding rings on a broken heart, a judge's hammer on a wooden background. divorce. family conflicts.

Развеждаме се пред нотариус (Кога и как?)

Развеждаме се пред нотариус. Висшият адвокатски съвет (ВАдС) обмисля дебат с изменения в законодателството, уреждащо разводите. Това обсъдиха председателят на ВАдС Ивайло Дерменджиев и служебният министър на правосъдието Крум Зарков, информират от адвокатския съвет.

Става дума за възможността разводите

по взаимно съгласие да се извършват пред нотариус в присъствието на адвокат за всяка от страните. Аргументите ни са свързани с основни принципи на правото като правна сигурност, равенството между страните, самостоятелност, бързина и процесуална икономия, каза председателят на ВАдС.

От ВАдС предлагат на Зарков в сделки над определен материален интерес да участва и адвокат за всяка от страните. По този начин ще се гарантира максимално техния интерес и ще намалеят злоупотребите с права, аргументира се Дерменджиев.

Той настоя бюджетът на Националното бюро

за правна помощ, свързан с осъществяване на т.нар. служебни защити, да бъде увеличен с поне 20 на сто.

Крум Зарков посочи, че в момента работи междуведомствена група по изменение на Закона за правната помощ. Отнасяме се с изключително внимание по темата, защото тя е многопластова. Личното ми мнение е, че има резон в много от предлаганите промени, както и в някакво увеличение размера на бюджета за правна помощ, за да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие, каза Зарков.

- реклама -