крави крави, проби, БАБХ, нитрати, нитрити

ДФ „Земеделие“ компенсира фермера, чиито крави се отровиха

Държавен фонд „Земеделие“ ще обезщети Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитровград.

Господинов ще получи 37 034 лв. за компенсиране на щети и пропуснати ползи.

Фермерът загуби 20 крави, 1 бик и 7 телета, които са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.

Помощта ще допринесе за възстановяване на дейността в стопанството на фермера, загубил поминъка си.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

- реклама -