Завеждат серия от дела за неверни твърдения разпространени пред комисията по ревизия в НС

От компанията „Градус“ АД изпратиха позиция до медиите във връзка с разпространение на неверни твърдения по време на заседание на комисията за ревизия към 45 НС.  Припомняме, че на 5 май по време на заседанието на комисията лицето Светослав Илчовски отправи обвинения за корупционни практики свързани с името на компанията. Ето позицията на фирмата:

Във връзка с направени и разпространени неверни твърдения от лицето Светослав Илчовски пред комисията за ревизия към 45-ото Народното събрание и медиите, „Градус“ АД информира, че ще заведе всички възможни дела срещу въпросното лице и ще сезира компетентните органи в защита на своите права и законни интереси за изнасянето и разпространяването на неверни твърдения от него. Те уронват престижа и накърняват доброто име на „Градус“ АД, причиняват на компанията и нейните инвеститори и акционери имуществени и неимуществени вреди, и дават неверни и подвеждащи сигнали към пазара, на който се търгуват акциите на „Градус“ АД, което може да се отрази негативно на тяхната цена.

Като компания с близо 30-годишна история, „Градус“ АД няма да допусне накърняване на доброто й име, както и замесването й в политически битки чрез разпространение на невярна информация, и ще търси правата си по съдебен ред.

- реклама -