Внимание: Бум на прекратените пенсии

Сериозен ръст на прекратените пенсии, отчита Националният осигурителен институт за миналата година.

Общо са прекратени 174 539 пенсии, като основната част от тях са за осигурителен стаж и възраст – близо 114 000, а 48 880 са инвалидните за общо заболяване.

В тази бройка са включени и прекратените поради преминаване от едно ТП на НОИ в друго и поради промяна на вида на пенсията, уточняват от НОИ.

Спрямо 2019 и 2020 г. броят на прекратените пенсии през миналата година е с близо 40 000 повече.

Най-вероятната причина за ръста е пандемията, която доведе и до ръст на смъртността у нас, а най-засегнати бяха именно пенсионерите. Това показва и разбивката по причина на прекратяване на пенсията.

- реклама -