В Хърватия станции за зареждане на електрически автомобили на всеки 60 км

В Хърватия станции за зареждане на електрически автомобили на всеки 60 км

Хърватия си е поставила за цел станции за зареждане на електрически автомобили да има на всеки 60 км до 2025 година.

Става въпрос, разбира се, за главните пътища.

Прогнозната инвестиция е около 200 милиона евро.

Хърватската търговска камара (HGK) е сформирала група от фирми, предоставящи услуги за зареждане на електрически автомобили и регистрирани в Хърватската служба за регистрация на зарядни станции и доставка на алтернативни горива (CRO IDRO) към Министерството на морските въпроси, транспорта и инфраструктурата.

Ръководителят на групата Дино Новосел подчерта, че тя е създадена в момент, когато

Хърватия си е поставила амбициозни цели да създаде критична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

„Това е инвестиционен цикъл от поне 200 милиона евро до 2030 г.

И идва в резултат на наскоро приетия регламент за въвеждане на инфраструктура за алтернативни горива.

Този инвестиционен цикъл ще допринесе за постигане на целта на Хърватия за увеличаване на дела на (автомобилите на пътя, използващи енергия от) възобновяемите енергийни източници от под 3% сега до минимум 21%“, каза Новосел.

Хърватската търговска камара припомни, че регламентът за въвеждане на инфраструктура за алтернативни горива (AFIR) влезе в сила на 13 април тази година и е свързан с множество задължения за Хърватия.

Регламентът ще остане в сила, докато делът на електрическите превозни средства в ЕС достигне 15%.

Това би означавало около 200 000 регистрирани електромобила в Хърватия.

Мерките са от ключово значение за осигуряване на безупречна мобилност на електрическите превозни средства в цяла Европа.

Те насърчават прехода към по-устойчива транспортна система, което е и ключова цел на групата.

Регламентът за въвеждане на инфраструктура за алтернативни горива задължава до 2025 г. държавите членки на ЕС да осигурят зарядни станции за пътнически автомобили на всички главни пътища на всеки 60 километра.

Същото задължение важи и за тежкотоварните превозни средства, като крайният срок е 2030 г.

Целта на регламента е да оборудва поне 50% от пътищата,

свързани с коридора TEN-T, със станции за зареждане за леки електрически автомобили до края на 2027 г. и всички пътища до края на десетилетието.

За да изпълни изискванията на регламента,

Хърватия ще трябва да осигури допълнителни 100 до 150 МВт връзки до 2030 г.

В момента в Хърватия има около 20 МВт връзки.

През 2022 г. делът на автомобилите с алтернативно гориво по пътищата на ЕС е бил 9,6%.

В Хърватия – едва 2,4%. Директива 2023/2413 на ЕС за насърчаване на енергията от възобновяеми източници постави за цел делът на такива автомобили да достигане 29% до 2030 г.

- реклама -