„Тренд“: 40% от българите познават жертви на домашно насилие

„Тренд“: 40% от българите познават жертви на домашно насилие.

Четирима от десет души в България познават жертви на домашно насилие в своя кръг. За 18% от българите има случаи, в които домашното насилие е заслужено. 

Това са част от изводите от национално представително проучване на Изследователския

център „Тренд“ по поръчка на “24 часа”.

 В него са участвали 1006 пълнолетни българи в периода 17-24 януари.

Социолозите регистрират висока чувствителност към домашното насилие – 82% от участниците смятат, че то е сериозен проблем за българското общество.

Над две трети (69%) са на мнение, че има форми на агресия в семейството, които се приемат за нормални в обществото ни.

Близо половината от българите (48%) твърдят,

че проблемите в семейните отношения трябва да се разрешават само в семейството.

Наблюдава се разлика в мнението на мъжете и жените – при мъжете превес има подкрепата за твърдението, докато по-голям дял от жените изразяват несъгласие.

Регистрират се форми на агресия, които остават подценени за част от обществото.

Една пета (20%) са на мнение, че проявите на ревност са признак на любов. Според 15% е нормално да проверяваш телефона/чатовете и обажданията на партньора си.

С това са съгласни по-често мъжете, отколкото жените, както и нискообразованите.

Една четвърт (25%) определят като неприемливо поддържането на приятелски отношения с противоположния пол, когато си обвързан.

Тези консервативни нагласи са по-характерни за мъжете, хората над 60 г.,

нискообразованите и жителите на малките градове и селата.

Според 25% обидите, псувните и заплахите не са форма на домашно насилие. Близо една пета – 18%, смятат, че има случаи, в които домашното насилие е заслужено, а 11% – че жертвите на домашно насилие сами са си виновни. Всеки четвърти (25%) твърди, че контролът върху начина на обличане не е форма на домашно насилие. 13% са убедени, че заплахите, социалната изолация/ограничаването на контактите, включително и удрянето на шамар, също не се включват към тази графа. Сексуалният контакт без желание на партньора в най-голяма степен се разпознава като форма на домашно насилие. 7% от обществото не го приема като такова.

Сред водещите фактори за шамарите и тормоза у дома според всички попитани са злоупотребата с алкохол и наркотици (81%), психологически проблеми (64%) и финансови затруднения/зависимост (60%). 4 от 10 души признават, че се е случвало на техен близък/близка или познат/позната да бъдат бити и ругани у дома. Това споделят близо половината (48%) от жените.

Мнозинството от респондентите (55%) по-скоро или изцяло не вярва, че полицията и правосъдната система в България могат да се справят с шамарите у дома. Този дял се припокрива с дела на хората, които се определят като неинформирани по отношение на правните мерки, които може да се предприемат при случаи на домашно насилие.

Малко над две трети от българите (67%) смятат, че са необходими законодателни промени, с които наказанието при насилие у дома да се увеличи.

- реклама -