суперкомпютърен център София приложения

София ще е един от осемте домакини на първите европейски суперкомпютърни центрове

София е един от осемте избрани градове, в които ще бъде разположен първият европейски суперкомпютърен център.

Центърът се изгражда в рамките на съвместната инициатива на Европейския съюз и група европейски страни, заяви Европейската комисия.

Тези компютри ще помогнат на европейските изследователи, промишлеността и бизнеса в разработването на нови приложения в широк спектър от области, от проектирането на лекарства до нови материали за борба с изменението на климата.

В голяма стъпка към превръщането на Европа в най-големия суперкомпютърен регион в световен мащаб, Съвместната европейска високопроизводителна изчислителна компания EuroHPC избра 8 места за центрове за суперкомпютри, разположени в 8 различни държави-членки, за да бъдат домакини на новите високопроизводителни компютърни машини.

Хостинг сайтовете ще бъдат разположени в София (България), Острава (Чехия), Каяни (Финландия), Болоня (Италия), Бисен (Люксембург), Миньо (Португалия), Марибор (Словения) и Барселона (Испания). Те ще подкрепят разработването на основни приложения в области като персонализирана медицина, дизайн на лекарства и материали, биоинженерство, прогнозиране на времето и изменение на климата.

Общо 19 от 28-те държави, участващи в съвместното предприятие, ще бъдат част от консорциумите, управляващи центровете.

Заедно с фондовете на ЕС общият бюджет възлиза на 840 млн. евро. Точните условия за финансиране на новите суперкомпютри ще бъдат отразени в договорни споразумения, които ще бъдат подписани скоро.

В днешния свят високопроизводителните изчислителни възможности са от решаващо значение за генериране на растеж и работни места, но също така и за стратегическа автономия и иновации във всяка област. Обхватът на използването на суперкомпютри е огромен. Те могат например да прогнозират развитието на местните и регионалните климатични условия и да предвиждат размера и пътя на бурите и наводненията, като направят възможно активирането на системи за ранно предупреждение за екстремни метеорологични явления.

Те се използват и при проектирането на нови лекарства, решаването на комплексни физични уравнения, които моделират молекулярните процеси и взаимодействията на ново лекарство с човешките органи. Авиационната и автомобилната промишленост също използват суперкомпютри за извършване на сложни симулации и тестване на отделни компоненти и цели самолети и автомобили.

Освен това, тъй като те са жизненоважни за провеждането на широкомащабни симулации и за анализи на данни, суперкомпютрите са изключително важен компонент в развитието на изкуствения интелект и за увеличаване на силните страни на Европа в киберсигурността и блокейна.

Целта на съвместното предприятие е ЕС да се оборудва със суперкомпютърна инфраструктура на световна класа до края на 2020 г.

- реклама -