Снимки на печки и фактури за ток, за да получим пари за солари на покрива

Снимки на печки и фактури за ток, за да получим пари за солари на покрива. Парите за безвъзмездната помощ до 15 хил. лв.

за домакинствата тръгват на 1 февруари.

Домакинствата ще имат достъп до близо 60 млн. лв. за стимулиране на ползването на ВЕИ за лични нужди, заложени по Плана за устойчивост и развитие.

Безвъзмездно с до 15 хил. лв. ще се финансира

изграждането на слънчеви панели за отопление на домакинствата. Кандидатите ще доплащат 30% от стойността на проекта.

На 100% ще се финансират проектите за соларни бойлери. Там стойността

на безвъзмездната помощ е до 1960 лв.

Домакинствата, които искат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за изграждането на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване или отопление, трябва да набавят сериозен набор документи.

Разрешение за строеж

Кандидатите за безвъзмездната помощ трябва да представят разрешение за строеж за изграждането на соларни панели на покрива  до 10 кВт,   включително система за съхранение на електрическа енергия.

Снимки на печка на дърва или камина

Условието за получаване на парите, е досега жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, котел или др. вид неефективен източник. Освен, че трябва да посочат какъв неефективен източник на отопление заместват със соларните панели, кандидатите трябва да

докажат това със снимков материал.

В проекта на изисквани документи е записано, че кандидатът трябва да е представил снимки в жилището за използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.)

Фактури за ток за 6 месеца назад

Кандидатите трябва да представят фактури за потребление на електрическа енергия на жилището за период от 6 месеца или справка за период от половин година от доставчика на електрическа енергия, считано 6 месеца преди: доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 кВт – или преди обявяването на настоящата процедура.

И още: жилището трябва да е регулация,

собственикът му да няма неплатени данъци и осигуровки и да не е осъждан.

Кандидатът трябва да представи удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност.

Необходимо е и копие от решение на Общото събрание на етажната собственост.

- реклама -