Съвет на Европа, препоръки, България, разследвания, промени, законодателство, Конституцията

Съвета на Европа: България да подготви законодателни и конституционни промени, които да гарантират ефективни разследвания

България да подготви нови законодателни и, ако е необходимо, конституционни изменения, които да спомогнат за гарантиране на ефективни разследвания в страната и да предоставят на жертвите надеждни предпазни мерки срещу безнаказаността, както и да осигури независими разследвания срещу главен прокурор.

За това призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа.

Решението беше взето по време на последното редовно заседание на комисията, на което се разгледа изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Комитетът разгледа напредъка, постигнат от България по изпълнението на група решения на ЕСПЧ, които са висящи от няколко години.

Решенията очертават системен проблем на неефективни криминални разследвания в България и липсата на гаранции за независимост на криминалните разследвания по отношение на главния прокурор и други високопоставени служители, близки до него.

Комитетът приветства приемането на разпоредби, изключващи автоматичното отстраняване на съдиите след наказателни обвинения. Той също така отбеляза със задоволство, че по-ранните предложения, които биха могли да застрашат независимостта на председателите на двете най-висши съдилища в България, бяха премахнати.

Независимо от това, по отношение на разследванията, свързани с главния прокурор, комисията отбеляза, че нито законодателните предложения от декември 2019 г., нито последващото решение на Конституционния съд от юли 2020 г. осигуряват истинска независимост.

Освен това констатира, че същото важи и за настоящия проект за нова конституция.

Комитетът призова българските власти да подготвят нови законодателни и, ако е необходимо, конституционни изменения за решаване на този въпрос и ги насърчава да черпят вдъхновение от съответните препоръки от Венецианската комисия на Съвета на Европа.

Освен това комисията призова за нови мерки, които да позволят съдебна проверка на отказите на прокуратурата да започне разследване, като същевременно се избягва прекомерно допълнително натоварване на съдилищата и прокурорите, и прикани властите да обмислят редица други стъпки, които да помогнат за осигуряване на ефективни разследвания.

Комитетът на министрите поиска от българските власти редовно да предоставят информация за работата си по проектите за промени и предвидените конституционни реформи и всички други съответни проекти на законодателни или конституционни реформи.

Разглеждането на тази група дела ще бъда възобновено най-късно на заседанието за изпълнение на решенията на ЕСПЧ през март 2021 г.

- реклама -