Фандъкова, саниране, Люлин

Санирането вече няма да е безплатно

Санирането вече няма да е безплатно. Започва подготовката и подаването на документи по втория етап на подмярката за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи Министерството на

регионалното развитие и благоустройството.

Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ вече е отворена за кандидатстване, а насоките са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Проекти по НПВУ“, както и в портала ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване е 16 януари

2024 г., като средствата по процедурата са в размер на 282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80 на сто безвъзмездна финансова помощ.

Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават

отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на Закона за управление на етажната собственост и проектирани преди 26 април 1999 г.

Цели се подобряване на енергийните характеристики

на многофамилните жилищни сгради и достигане на клас на енергопотребление „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30 на сто спестяване на

първична енергия за всеки обект

от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Вчера от Министерството съобщиха, че

след огромен обществен интерес успешно

е приключило кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“,

финансирана със средства

от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“. Към крайната дата – 01 юни 2023 г., 152 общински администрации са подали

общо 3068 проектни предложения.

Тяхната обща стойност надхвърля няколко пъти разполагаемия бюджет. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 1 129 881 600 лв., а на получените проектни предложения е 3 972 426 084,04 лв.

След изтичането на крайния срок

предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Стартът на процедурата бе даден на 20 декември 2022 г.,

като възможност за кандидатстване

получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено