Съдът реши: Терзиев може да положи клетва като кмет

Съдът реши: Терзиев може да положи клетва като кмет. Административният съд на София отхвърли искането за спиране на изпълнението на решението на Столичната избирателна комисия за определяне на кмет на столицата. Жалбата дойде от Ваня Григорова, в качеството й за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков, в качеството му на председател

и представляващ МК „БСП за България“.

Първоинстанционният съд отхвърли направеното в жалбата искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на столичната ОИК. Предстои АССГ да насрочи административното дело за разглеждане в открито заседание идната седмица.

Жалбата на Ваня Григорова,

 в качеството й за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков Съгласно чл. 1, ал.1 беше подадена вчера и съгласно правилата беше изпратена на ОИК-Столична за незабавно окомплектоване с административната преписка и изпращането им в съда. Преписката се върна обратно в първоинстанционния съд днес около обяд и делото веднага беше образувано за разглеждане, като съдът се произнесе незабавно по искането за спиране

на предварителното изпълнение.

Определението по искане за спиране на изпълнението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Вижте още:

- реклама -