болница, Русе, починал, роднини, уведомяване смърт, инфекция, Благоевград смъртност, НСИ

Рекордна смъртност е регистрирана в България между 5 и 11 април – 3752 починали

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а – 26-а седмица) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност – 19.8‰.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

Това показват предварителни данни на НСИ.

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-ата седмица (5 – 11 април) – 3 752, или 28.5 на 1 000 души от средногодишното население.

Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 – 2021 година. Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. има през 24-тата седмица – 1 967 лица, или 14.9‰.

Прирастът на смъртните случаи през второто тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода
2016 – 2020 г. е с най-висока положителна стойност през 15-ата седмица – 1 669 случая, или смъртността нараства с 82.3% спрямо базовия период.

През второто тримесечие на периода 2016 – 2021 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдава се нарастване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 70 до 84 години.

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година.

С най-висок прираст са областите Търговище (56.0%), Ловеч (45.8%), Добрич (45.7%), Пловдив (44.6%) и Русе (43.9%), а с най-нисък – Сливен (10.6%), Видин (12.6%), Ямбол (14.9%), Кюстендил (18.6%) и Габрово (19.7%).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голямо намаление са областите Кюстендил (-21.7%), Бургас (-16.9) и Плевен (-15.8%). В останалите четири области е налице увеличение – Търговище (10.8%), Пловдив (2.8%), Ловеч (1.4%) и Русе (0.2%).

- реклама -