ВиК проверка мрежа КЕВР ВАП

Проверки на КЕВР констатираха редица проблеми във ВиК сектора

Установяваме не добро състояние на организацията, работата и поддържането на информацията във ВиК дружествата, особено в държавните. Това заяви директорът на Дирекция „Водоснабдяване и канализационни услуги“ в Комисията по енергийно и водно регулиране“ Ивайло Касчиев.

През 2017 г., в началото на новия регулаторен период, са заложени много по-високи изисквания към ВиК операторите в България. Преобладаващата част от тях са държавни дружества, с принципал МРРБ. През изминалата година КЕВР е извършила планови проверки във всички 28 големи регионални оператори, а те продължават и през настоящата година.

Проверките констатират редица проблеми в сектора

„Масово нашите регионални оператори не поддържат регистри на активи, на аварии и на лабораторни изследвания на качеството на водите и утайките, които се генерират в пречиствателните станции. Това води до недобра ефективност и недобра организация на управление на тези системи“, смята Касчиев. Той подчерта, че все още много от информацията в дружествата се поддържа на хартиен носител, а малката част, която се дигитализира, се съхранява на локални компютри. Ето защо един от фокусите да КЕВР е да изисква от операторите да повишават качеството на информацията, за да управляват по-добре системите си.

От КЕВР отчитат и друг сериозен проблем – загубите на вода остават все така високи

„Твърде устойчиво загубите на вода в България продължават да стоят над 60%. За миналата година загубата е 61,24%“, отчете Касчиев. Търговските загуби, свързани с неточно измерване и кражбите на вода, също са високи, което води до липса на приходи в операторите.

Големият дял на нерехабилитираната водопроводна мрежа също се оказва тежък недостатък. Статистика показва, че едва 0,5% от нея е подновена през 2017 г., а секторът се нуждае от повече. За пример Касчиев посочи водомерите на сградите, 45% от които са неизправни.

Друг съществен проблем – високата неефективност на персонала. „Там се назначава и поддържа ненужно висок брой служители и това води до раздуване на разходите“, категоричен бе Касчиев, който изтъкна необходимостта от оптимизиране на персонала.

Въпреки проблемите обаче, инвестициите в сектора продължават, като за 2017 г. те са били на стойност 193 млн. лв. От КЕВР признават още, че повишаващите се цени на места надхвърлят прага на социална поносимост.

- реклама -