работодателски организации синдикати правителство представени осигурителен доход

Правителството призна пет работодателски организации

5 работодателски и 2 синдикални организации са национално представителни

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище.

Това са:

  • Асоциацията на индустриалния капитал в България,
  • Българската стопанска камара,
  • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
  • Българската търговско-промишлена палата и
  • Съюзът за стопанска инициатива.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите.

Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4-годишен срок. Всичките седем организации са представили документи, с които са отговорили на законовите изискванията за получаване на национална представителност.

–––––––––––––––––––-

Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане“ не беше признат за представителна организация на работодателите на национално равнище. В случая не е изпълнено изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

- реклама -