Пари за пенсии: Важна информация за възрастните хора

Пари за пенсии: Важна информация за възрастните хора. Над 200 000 души са продължили да работят след пенсиониране. Прекратените пенсии поради смърт са били 140 хиляди, информира НОИ.

През миналата година Националният осигурителен институт

е отпуснал малко над 88 хиляди нови пенсии, а прекратените поради смърт на пенсионер са били 140 хиляди, при 99 хиляди прекратени на това основание през 2020 та. Средно пенсия у нас се получава за период от 21 години и 4 месеца.

Данните от годишника на Националния осигурителен институт за пенсиите сочат, че жените у нас получават пенсия средно за период от 24 години и четири месеца, докато при мъжете плащането е значително по-кратко – за период от 18 години.

В същото време статистиката показва, че към края на

миналата година 203 000 души са продължавали да работят, след като са се пенсионирали и фигурират в регистъра на осигурените.

Най-много работещи пенсионери към 31 декември е имало в бюджетния сектор – 47 400, следвани от пенсионери, които полагат труд в сектор „Охрана и разследване“ – 17 600, и други над 14 хиляди в търговията.

В същото време 632 750 пенсионери у нас получават

поне една добавка към пенсията ,показват данни на Националния осигурителен институт към края на миналата година.

Общо добавките, които се изплащат на възрастните хора са 791 755, което показва ,че някои пенсионери получават повече от една добавка. Най-много са така наречените вдовишки добавки – близо 700 000.

Добавката от пенсията или пенсиите на починал

съпруг се изплаща на пенсионери – съпрузи на починалия и се нарича „вдовишка добавка“. Добавката е 26,5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.

Ако починалият не получава пенсия, добавката се определя от пенсиите, които е трябвало да получава, ако беше жив. Важна подробност е, че ако получавате наследствена пенсия, нямате право на тази добавка.

66 382 са добавките за чужда помощ, а 18 000

– са към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се получават.

Средната възраст на пенсионерите, които получават вдовишка добавка е 77,1 години. Мъжете са около 95 000 души, а средната им възраст е 78 години, докато жените са 4 пъти повече – 472 763 души, а средната им възраст е 76,9 години.

Средният размер на вдовишката добавка е 95,39 лева,

но мъжете взимат средно по 76 лева, а жените по 99,43 лева. Причината е, че пенсиите на мъжете са по-високи и съответно, когато почине съпругът делът, който взима преживялата го съпруга е по-голям.

Най-високи са добавките, които получават  от пенсиите за стаж и възраст – средната такава е 120 лева, както и тези на работилите в системата на МВР и отбраната – средната там е 168 лева.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено