Окончателно: „Неприоритетните“ специалности без финансиране от ЕС

Образователният министър представя статистика, според която има драстичен ръст на студентите в определена група специалности. “През последните пет години студентите по професионално направление “Икономика” са се увеличили с 4%, по професионално направление “Право” със 17%, по професионално направление “Психология” с 21%, а професионалните направления от медицинските науки с 60 на сто”, посочва Кунева. В същото време студентите по педагогика са намалели с близо една четвърт на фона на данните, че през следващите 10 години над 45 000 учители ще навлязат в пенсионна възраст. С 23% на сто е намалял приемът на студенти по “Електротехника”, с 26% по “Енергетика”, с 30% по “Архитектура” и с 36% по “Химия”. Всичко това дава основание на МОН да предприемат подход, който да засили привлекателността на специалностите с намалял прием. “Ако сега не предприемем действия за увеличаване на броя на студентите по педагогически специалности, след години ще имаме недостиг на кадри във всички сфери”, аргументира се и Кунева. Наред с това, по данни на работодателските организации, налице е сериозна диспропорция между пазарите на труда и на образованието.

“Една от причините за това е финансовият модел в системата на висшето образование, който действаше до тази година. Той се базираше на финансиране на търсенето от страна на студентите и създаване на стимули политиките на висшите училища да са почти изцяло ориентирани към пазара на образование и много малко към пазара на труда”, заключава вицепремиерът и министър на образованието и науката, с което аргументира и промяната, с която европейско финансиране няма да има за “по-търсените” в последните години от студентите специалности. Кунева напомня, че с промяна в Закона за висшето образование, приети от Народното събрание, тези приоритети са били на практика променени.

Друга причина, която Кунева посочва като мотив студенти по право, икономика, медицина да нямат достъп до европейските стипендии е самата оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. “МОН не може да промени критериите, без да промени оперативната програма”, обяснява Кунева с идеята, че това би отнело продължително време и е въпрос, който се решава и от Европейската комисия. “Изготвянето и приемането на оперативната програма само по себе си представлява един дълъг преговорен процес”, заключава образователният министър, с което дава да се разбере, че “неприоритетните” специалности остават окончателно отрязани от европейско финансиране. Заради това решение вече имаше малобройни студентски протести.

- реклама -