Нови правила при роуминга: Какво трябва да знаем?

Нови правила при роуминга: Какво трябва да знаем? Новият регламент ще бъде от полза за европейските граждани.

Програмата „Роуминг като у дома“ продължава да действа. Тя е особено актуална в сезона на отпуските и в навечерието на учебната година, когато хиляди ученици и студенти ще се отправят към страни от ЕС, за да учат или практикуват. Програмата предизвиква и много въпроси от потребителите, обясняват от Асоциация „Активни потребители“.

Какво ще се промени в новия регламент за роуминга

С програмата „Роуминг като у дома“ новият регламент удължава срока на действие на настоящите правила и внася нови допълнения. На първо място, потребителите ще имат достъп до същите услуги в целия ЕС, какъвто имат и у дома, когато мрежата на посетената държава членка предлага същите технологии. Роуминг клиент, който може да използва 5G услуги у дома, следва също да разполага с 5G роуминг услуги,

когато такива са налични в посетената държава членка.

На второ място, потребителите ще бъдат по-добре информирани за видовете услуги, които могат да доведат до допълнителни разходи, например повикванията към номера за обслужване на клиенти, линии за техническа помощ или застрахователни дружества. Тези услуги могат да бъдат безплатни или по-евтини, когато се набират от дома, но в роуминг за тях може да се прилагат допълнителни такси.

На трето място, потребителите ще бъдат информирани

чрез кратко съобщение (SMS) за допълнителните такси за използване на роуминг услуги в т.нар. неназемни мрежи. Такива мрежи обикновено се използват за мобилни връзки на борда на самолети и кораби и не са обхванати от правилата за роуминг.

Новият регламент също така гарантира, че на равнище пазар на едро операторите се информират взаимно за начините за осигуряване на достъп до услуги за спешна помощ и местоположение на обаждащия се, не само за повиквания към номер 112, но и за алтернативните средства за достъп.

Роуминг клиентите получават съобщение при влизане

в държава членка с информация за повиквания към номер 112 и други налични средства за достъп до услуги за спешна помощ, например чрез текст или приложения в реално време. Операторите следва да гарантират, че крайните ползватели с увреждания са осведомени за услугите за спешна помощ. Роуминг клиентите ще бъдат информирани чрез националните приложения за предупреждение на населението, когато са налице такива услуги.

Кой има полза от новия регламент

Новият регламент за роуминга ще бъде от полза за европейските граждани, предприятия и оператори. Новите правила ще подобрят характеристиките на услугата „роуминг като у дома“ за гражданите, които ще могат да се ползват от същото качество на мобилната мрежа и скорост в чужбина, каквито имат и у дома.

Гражданите също така са по-добре защитени

срещу потенциално скрито таксуване. Те ще получават повече информация за допълнителното таксуване, механизмите за неучастие с цел предотвратяване на такова таксуване, както и информация за телефонни разговори с услуги с добавена стойност при престой в чужбина.

Гарантира ли се на потребителите същата скорост на достъп до мрежата в роуминг,

с каквато разполагат и у дома

За да осигурят роуминг услуги на своите клиенти, операторите трябва да използват мрежи, които са налични в други държави от ЕС и се управляват от други оператори. Тъй като достъпността по мрежа в целия ЕС е различна, възможно е не винаги да има на разположение същата скорост на мобилните мрежи. Новите правила обаче гарантират, че когато в посетената мрежа има сходно качество или скорост, националният оператор следва да осигури

същото качество на роуминг услугата.

С други думи, ако даден потребител има достъп до 5G свързаност у дома, той/тя не следва да има 4G връзка в роуминг, ако на посетеното място е налична 5G мрежа. Съгласно новите правила за роуминга операторите следва да информират своите клиенти за качеството на услугите, което могат да очакват при роуминг, като го обявят в договора за услуги и публикуват информацията на уебсайта си.

Какво представляват „услугите с добавена стойност“ и защо потребителите следва да са наясно с тях при роуминг

Повикванията към някои телефонни номера се таксуват по специфичен начин поради добавената стойност на услугата. Пример за такава услуга може да бъде обслужването на клиенти, предлагано от застрахователни дружества или банки. Те включват и развлекателни услуги, например повикване към определен номер за гласуване за победител в популярна телевизионна програма.

При националните повиквания към номера,

които предлагат услуги с добавена стойност, разходите варират: например, те могат да бъдат безплатни или да струват повече от обикновените повиквания. Тъй като те са обект на специални национални схеми за таксуване, при роуминг такива повиквания обикновено водят до допълнителни такси, които клиентът може да не очаква. Например повикване, което е безплатно у дома, може да не е безплатно

или да е по-скъпо от очакваното при роуминг.

Регламентът има за цел да осигури прозрачност за потребителите относно услугите с добавена стойност и да повиши тяхната осведоменост относно телефонните номера, които могат да се използват за достъп до услуги с добавена стойност.

Целта е да се предоставят на потребителите

практически инструменти за информиран избор относно използването на номера на услуги с добавена стойност

при роуминг и да се избегнат „шокове от сметката“.

Операторите могат да гарантират това, като включат в договорите си с потребителите информация за видовете услуги, които могат да подлежат на по-високи такси в роуминг. Също така, когато гражданите влизат в друга държава от ЕС,

те следва да получат SMS съобщение

относно евентуалните по-високи такси за използването на такива услуги. Съобщението трябва да включва линк към специална уебстраница, която осигурява допълнителна информация за видовете услуги и, ако има такава,

за съответните телефонни номерационни обхвати.

Как новите правила гарантират ефективен достъп на гражданите до услуги за спешна помощ, особено чрез алтернативни средства, когато са в роуминг

Единният европейски номер за

спешни повиквания 112 е създаден така, че да гарантира, че всеки повикващ този номер има ефективен достъп до услуги за спешна помощ в роуминг навсякъде в ЕС. Набирането на номерата за спешни повиквания и

предаването на данни за местоположението на

обаждащия се в роуминг следва бъдат безпрепятствени и безплатни. Също така, гражданите, които не могат да се обадят на телефон 112, следва да имат безплатен достъп до услуги за спешна помощ чрез алтернативни средства при роуминг, например чрез текстово съобщение в реално

време или приложение за смартфон.

Новият регламент за роуминга също така подобрява достъпа до услуги за спешна помощ чрез обаждания и алтернативни средства за комуникация при презгранично използване.

Той също така ще гарантира, че предаването на

местоположението на обаждащия се ще бъде безпрепятствено и безплатно при използване на роуминг услуги. Пътуващите в ЕС трябва също да бъдат добре осведомени за наличните средства за достъп до

услугите за спешна помощ в посетената държава членка.

Ето защо новият регламент гарантира, че на клиентите на роуминг се предоставя информация за единния европейски номер за спешни повиквания, 112, но също и за алтернативни, негласови средства за достъп за крайни потребители с увреждания.

Как по-ниските пределни цени на едро са от полза за потребителите

По-ниските пределни цени на едро най-вероятно ще бъдат от полза за потребителите.

Когато става въпрос за данни, ако потребителят има неограничен обем или плаща по-малко за един GB данни от

максималната пределна цена на едро

(напр. 2€/GB + ДДС през 2022 г.), тогава операторът може да приложи горни граници за разумно ползване на данните.

Обемът на данните, налични в роуминг, се определя

чрез изчисление въз основа на таксите на едро. Извънредните допълнителни такси, които операторите могат да прилагат, също се основават на цените на едро.

Следователно, ако цените на едро намалеят,

намалява и допълнителното таксуване, а минималните обеми данни, налични при роуминг, се увеличават за абонаментите с неограничен обем на данни, тъй като вероятността операторите да прилагат извънредни допълнителни такси ще намалее.

Какво ще се случи с политиките на справедливо ползване

Операторите все така ще могат да прилагат „политика на справедливо ползване“. Това означава, че ако дадено лице пътува периодично до друга държава в ЕС, то ще може да използва роуминг. Ако се премести да живее в друга държава от ЕС, тогава е по-добре да се премине към местен договор, тъй като постоянният роуминг вече не се счита за „справедливо ползване“.

- реклама -