сн. Фейсбук

Николай Нанков: Сметната палата е превърната от одитна в политическа институция

За съжаление Сметната палата е превърната от одитна в политическа институция. Защото докладите й се “стъкмяват”, за да защитят определени политически тези.
Това написа в социалните мрежи Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето и целият пост:

И то в разгара на изострено противопоставяне покрай опитите за сформиране на правителство и на фона на отчетливото лидерство на ГЕРБ в обществените нагласи. Целта е ясна – да бъде компрометирана най-голямата партия.

И за това не се пестят усилия, в употреба е вкарана цялата държавна машина.

Но когато фактите говорят, и най-дървените философи трябва да замълчат. А какви са фактите: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
❗️Одитът е възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 18.12.2020 г., обнародвано в ДВ, бр.108 от 22.12.2020 г.
Забележете – при тогава управлявалото мнозинство с водеща партия ГЕРБ. Поводът бяха спекулациите за функцинирането на тол системата, които бяха използвани от лидери на т.нар. партии на протеста с политическите цели.

Одитния екип е проверил седем договора, сключени през зададения период. До средата на 2021 г. проверката е завършила, като от страна на АПИ е предоставена цялата необходима документация.

❗️До средата на септември е изготвен проекта на одитния доклад и през октомври той е връчен на всички заинтересовани страни, които са имали 14-дневен срок за становища. Вкл. двама ръководители на АПИ (Дончо Атанасов и Георги Терзийски).
След това докладът е трябвало да влезе в съвет на Сметната палата за неговото окончателно приемане.
Дори във връзка с установени нарушения са съставени актове по ЗАНН на длъжностни лица. Но…така и не излиза окончателен доклад. Защо ли?
Явно установените нарушения не са удовлетворили някого, който сънува изчегъртване, арести, решетки.

И както се случи с други доклади, започна да се търси правилния външен експерт, който да удовлетвори „глада за кръв“.

❗️И този външен експерт е бил намерен. След 8 месеца усърдно търсене!!! Намерили са подходящия експерт, който очевидно не държи на доброто си име в професията и е направил заключения, които го излагат пред професионалната общност. И е направена промяна на констатациите от първия проект на доклад в частта на Догвор №РД-37-22 от 23.12.2020 г. проактивен мониторинг и поддръжка на тол системата.
❗️Във връзка с това колко е изгоден за държавата този договор следва да се има предвид установената практика фирмите, изградили тол системите, да ги оперират цялостно или частично в държави от ЕС като Чехия, Словакия, Унгария, Белгия, Австрия, Полша, Германия, Франция.
❗️Цената за опериране в България , в т.ч. и на договора за Проактивен мониторинг, е най-ниската в Европа както като абсолютна стойност, така и по относителен коефициент. Тази разлика става още по-съществена в полза на България, ако се преизчисли цената за опериране към 1 км пътна мрежа, която се таксува или към общо брой на обработените тол декларации на годишна база.
❗️Относно постигнатата цена трябва да се има предвид и фактът, че системата в България е единна за ППС до и над 3,5 т., а в редица европейски държави това са две отделни системи с отделни инфраструктури и екипи за поддръжка (общо още по-високи разходи за опериране). При приходи от тол системата за 2021 г. от близо 420 мил. лева, то цената за опериране би била 75 милиона лева. Което е почти 3 пъти повече от постигната при прякото договаряне цена.
❗️❗️❗️Изводът е един: общественият интерес и ресурс е бил защитен. Те ще бъдат защитени и на задаващите се предсрочни избори с категоричната победа на ГЕРБ!
- реклама -