МВФ, криза, пандемия, последици, рецесия, средства, заеми

МВФ предрича глобална рецесия през 2020 година

Пандемията на коронавирус ще доведе до свиване на световното икономическо производство през 2020 г.,“изключително голям брой страни“ се нуждаят от спешно финансиране от МВФ.

Това заявиха Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и председателят на Международен валутен и финансов комитет ( управляващият комитет на МВФ) Лесета Кяняго в съвместно изявление.

Те посочиха, че за да се облекчи недостига на валута в много развиващи се страни, МВФ проучва допълнителни варианти, които надхвърлят традиционните средства на фонда за кредитиране.

„Ние сме в безпрецедентна ситуация, в която глобалната пандемия се превърна в икономическа и финансова криза. С внезапно спиране на икономическата активност глобалната продукция ще се свие през 2020 г. Страните членки вече са предприели извънредни действия, за да спасят живота и да запазят икономическата активност. Но е необходимо още. Следва да се даде приоритет на целенасочената фискална подкрепа на уязвимите домакинства и предприятия, за да се ускори и засили възстановяването през 2021 г“, заявиха те.

Въпреки че най-голямото влияние върху здравето е в развитите икономики, развиващите се пазари и развиващите се страни, особено страните с ниски доходи, ще бъдат особено силно засегнати от комбинация от здравна криза, внезапно спиране на капиталовите потоци и за някои от рязък спад в цените на стоките.

Много от тези страни се нуждаят от помощ за засилване на реакцията си при криза и възстановяване на работните места и растежа, като се има предвид недостигът на валутна ликвидност в развиващите се пазарни икономики и високата тежест на дълга в много страни с ниски доходи.

Силните и координирани политически действия, включително на многостранно ниво, са от ключово значение за ефективното разрешаване на тази глобална криза.

МВФ е готов да използва финансовия си капацитет от 1 трилион долара за подкрепа на страните членки.

Като отразява извънредните предизвикателства, МВФ вече предприе действия за предоставяне на облекчение за изплащане на дългове на най-бедните си членове. Излизайки извън традиционните си средства за кредитиране, МВФ ще проучи допълнителни опции, за да помогне на членовете, които изпитват недостиг на средства.

 

- реклама -