Мария Габриел на младежкия форум #БъдиЕвропа: Младите хора са мотор не само на бъдещето, но и на настоящето

Дискусията за бъдещето на Европа и европейската година на младежта /2022/ дават много силна заявка – младите хора като мотор не само на бъдещето ни, а и на нашето настояще, младите хора като създатели на инициативи и като тези, които ги реализират, отбеляза еврокомисарят Мария Габриел днес по време на младежкия форум #БъдиЕвропа, който започна под формата на хибридна дискусия – присъствено и онлайн, в платформата ZOOM.

Габриел отбеляза, че от юни тази година младите хора имат лице за контакт – първият европейски координатор за младежки политики, българката Биляна Сиракова. Нейната задача е двустранна – вътре в ЕК да има по-добра координация в работата на отделните комисари, както и да се достигне извън младежките организации, да има нови лица, нови идеи и нови постижения.

Много би ми се искало по време на тази конференция да бъде идентифициран механизъм, който да позволи идеите реално да се случат със самите техни автори – младежите, посочи еврокомисарят. Тя наблегна на образованието и на програмата „Еразъм +“ и посочи, че програмата е с бюджет от 28 милиарда евро, което е двойно увеличение. За мен е много важно следващата програма „Еразъм +“ да е по-приобщаваща, защото днес тя е много успешна, но не достига до голяма част от младите хора, които имат нужда от нея, смята Габриел. Тя обясни, че новата програма обхваща целия цикъл на образование – не е насочена само към висшето образование, но има много силен акцент на средното образование и на професионалното образование и обучение, както и силен акцент върху предприемаческите умения.

Тя отбеляза и друга новост в програмата – за първи път има проекти, подкрепящи младежи, които допринасят за развитие на обществото на местно и регионално ниво. Габриел постави акцент на уменията и особено на цифровите умения. Еврокомисарят посочи, че в България 58 на сто от младите хора имат основни цифрови умения, но, когато говорим за работната сила, числата слизат надолу.

Габриел отбеляза, че сега съществуват инструменти като платените стажове за цифрови умения и посочи, че в „Еразъм +“ ще има повече възможности за тяхното развитие, включително една от новостите – развитие на европейска мрежа от хъбове за цифрово образование. Имаме много хъбове, дигитални и иновационни, иска ми се да си дадем време и да ги картографираме, така че да могат да носят полза на хората, посочи тя.

Габриел акцентира и на Европейския институт за иновации и технологии, който дава много възможности за младите хора. Неговата концепция е различна, тя обединява триъгълника на знанието – наука, образование и иновациии вървят ръка за ръка, обясни еврокомисарят и допълни, че би се радвала да са още по-добре познати дейностите на института в България. Габриел обърна внимание и на стартъпите и информира още, че за последните 12 месеца българските стартъпи са привлекли инвестиции в пъти по-големи спрямо предходни периоди. Имаме стабилна основа за успех, но стартъпите далеч не изчерпват иновационната екосистема – тя означава пряка работа с университетите, училищата, тясно взаимодействие с регионите, повече подкрепа на европейско ниво, подчерта еврокомисарят.

За първи път разполагаме с толкова силно изразена подкрепа към иновацаиите – имаме и европейски иновационен съвет, посочи още Мария Габриел и отбеляза, че съветът променя подхода и инвестира, освен в проекти, и в стартъпи и малки и средни предприятия. Тя наблегна на ролята на университетите и информира, че се предвижда в началото на 2022 година се излезе с нова стратегия за европейските университети. Сега е моментът да ни кажете ясно и отчетливо какво още трябва да направим, за да бъдат университетите мотор за развитие на младите хора и в професионално отношение, но да работят и с този екосистемен подход, посочи еврокомисарят.

Тя засегна и темата за културата и посочи, че според нея това е сектор, на който не е използван потенциалът. Творческите и културните сектори са четири процента от БВП на ЕС, 12 милиона работни места, повече от автомобилопроизводството, отбеляза Габриел. В рамките на този сектор можем да заявим и европейско, и българско лидерство, и, когато добавим творчеството, изкуството и културата към STEM образованието, ще говорим за образование, което позволява хора, които не се чувстват привлечени от математиката и инженерството, чрез творчеството да иновират и да бъдат част от този общ отговор на предизвикателствата, коментира еврокомисарят.

Над 20 младежки организации, училища и университети участват в днешния форум, организиран от Икономическия и социален съвет. Медийни партньори на #БъдиЕвропа са БТА и „24 часа“.

- реклама -