специалности, университети, желани, студенти, МОН
снимка: Pixabay

„Икономика“ и „Педагогика“ са най-желаните специалности, но ето кои са най-високо платените

С над 4000 са се увеличили студентите в българските университети през академичната 2020/2021 година. Общият им брой е достигнал 202 605, според данните от Рейтинговата система на висшите училища в България.

Нейното 11-о издание беше представено днес в Министерството на образованието и науката /МОН/, в присъствието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков.

Най-голямото висше училище остава Софийският университет „Св. Климент Охридски“. В него учат 22 250 бъдещи висшисти. На второ и трето място са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Университетът за национално и световно стопанство, съответно с 16 580 и 14 600 студенти. Дванадесет университета в страната имат под 1000 възпитаници. 13 процента от студентите са в частни висши училища, като най-често те следват в специалности от направленията „Театрално и филмово изкуство“ и „Теория на изкуствата“.

Най-масовото професионално направление все още е „Икономика“. Изучават го 29 321 души. В последните години обаче броят им намалява значително заради последователните усилия на държавата да регулира търсенето на образование и предлагането на работни места на пазара на труда.

На второ място по брой обучаващи се е „Педагогика“ с 16 719 бъдещи абсолвенти, а на трето е „Медицина“ с 13 186. За първи път от трите най-масови направления изпада „Администрация и управление“, което се изучава от 13 137 студенти.

Политиките на МОН за повишаване на привлекателността на учителската професия вече дават резултат. През миналата академична година най-много се е повишил броят на първокурсниците в „Педагогика на обучението по…“ – с 24 процента, и в „Педагогика“ – с девет процента.

Бъдещите лекари също са се увеличили – с шест процента. В същото време студентите в направлението „Обществено здраве“ са намалели с 11 процента, а изучаващите „Туризъм“ – с 10 процента.

През годините се очертава тенденция дипломираните експерти в туризма трудно да намират реализация по специалността и често да остават без работа. Новото издание на Рейтинговата система показва, че най-голямата безработица е при завършилите „Туризъм“ – 5,9 процента. Всеки пети (21 на сто) от тях не е намерил приложение на придобитото висше образование.

Безработицата е най-ниска сред завършилите „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“ и „Военно дело“ – под един процент.

През първите пет години след дипломирането си 53 на сто от висшистите в България са работили на позиции, изискващи висше образование. През 2014 г. делът им е бил 46 на сто. Нарастване има и при средния осигурителен доход. През 2021 г. той е 1520 лв. спрямо 1373 лв. през миналата година и 867 лв. през 2014 г. Най-голямо е увеличението в професионалните направления, които подготвят кадри за здравеопазването и образованието.

Средният осигурителен доход при завършилите „Медицина“ за последната година е скочил с 35 процента, при „Здравни грижи“ – с 30 процента, а при завършилите педагогически и образователни професионални направления – между 17 и 20 процента.

Професионалните направления с най-високи средни доходи сред завършилите са „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Медицина“, „Електроника, електротехника и автоматика“ и „Военно дело“.

Данните от Рейтинговата система показват повишаване на броя на научните публикации на висшите училища в международните библиографски бази данни. Броят им в Web of Science за периода 2016-2020 г. е приблизително 19 000 и надхвърля с 1400 публикациите през предходния изследван петгодишен период. Броят на публикациите в Scopus е 18 400 – с над 2400 повече от периода 2015-2019 г.

В стандартизираните класации за 2021 г. Софийският университет е първи в 23 от общо 30 професионални направления, по които предлага обучение. Техническият университет в София има шест първи места от общо 11 направления, в които подготвя студенти. Медицинският университет в София е първи в четири направления, Химикотехнологичният и металургичен университет в София – в три.

Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет имат по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация. В осем професионални направления класациите се оглавяват от университети извън столицата, а в три професионални направления – от частни висши училища.

- реклама -