Евростат: Цените на едро в ЕС продължават да растат

Цените на едро в ЕС и еврозоната през януари 2022 г. са се увеличили с 4,9 на сто и 5,2 на сто спрямо предходния месец, сочат данни, разпространени днес от Евростат.

На годишна основа цените са се увеличили съответно с 30,3 и 30,6 процента.

Най-сериозен през януари спрямо декември е ръстът на цените в енергийния сектор – 11,6 на сто в еврозоната и 10,7 на сто за ЕС като цяло, следван от междинните стоки – 2,7 на сто, трайните потребителски стоки – 2,2 и 2,1 на сто и нетрайните потребителски стоки – 1,6 и 1,5 на сто.

Най-висок ръст на цените на едро е регистриран в Румъния (12 на сто), следвана от Белгия (10,2) на сто и Словакия (8,7 на сто).

Спад на цените има в Ирландия (-11,4 на сто), Швеция (-0.7 на сто), Люксембург (-0.3 на сто) и Финландия (-0.2 на сто).

На годишна основа цените са се увеличили с 85,6 и 82,6 на сто в енергийния сектор съответно в еврозоната и ЕС, следвани от междинните стоки – 20,2 и 20,6 на сто, трайните потребителски стоки – 6,7 и 7 на сто и нетрайните потребителски стоки – 6 и 6,5 на сто.

Ръстът на цените в промишлеността като се изключи енергията е средно 12 процента.

Най-сериозен ръст на годишна основа е регистриран в Ирландия (+60.5%), Румъния (+57.3%) и Дания (+54.0%).

- реклама -