ЕП, ЕК, зарядно, отпадъци

ЕП иска до края на юли да има правила за общо зарядно устройство

Европейският парламент призова Европейската комисия най-късно до юли да представи задължителни правила за общо зарядно устройство.

Това съобщават от пресцентъра на ЕП.

Евродепутатите смятат, че е налице „спешна необходимост от регулаторни действия“ за намаляване на електрическите и електронните отпадъци и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор. Резолюцията е приета с 582 гласа „за“, 40 гласа „срещу“ и 37 гласа „въздържал се“.

Европарламентът призовава Европейската комисия да приеме преди юли 2020 г. делегиран акт в Директивата за радиосъоръженията или, ако е необходимо, да представи нова законодателна мярка преди тази дата.

Без да възпрепятства иновациите, ЕК следва да гарантира, че ще бъде извършван „редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, предвид техническия напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на нови.

ЕП призовава Еврокомисията да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични зарядни устройства с различни мобилни устройства, да обмисли предлагането на законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите-членки, да гарантира, че потребителите няма да бъдат задължени да купуват нови зарядни с всяко ново мобилно устройство

Според някои оценки на въздействието, всяка година в световен мащаб се генерират около 50 милиона тона електрически и електронни отпадъци, което представлява средно повече от 6 кг на човек. През 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,6 кг на човек. Краткият жизнен цикъл на някои устройства води до повече електронни отпадъци, подчертават евродепутатите.

- реклама -