лекарства

Експертен съвет ще ограничава износа на лекарства с недостиг в страната

Да се наблюдават всички лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, а износът им да бъде ограничаван при липсата или недостига им на територията на страната.

Това решиха депутатите с направените на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Предвижда се създаване на Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), който да изготвя списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът.

Списъкът ще се публикува на интернет страницата на агенцията и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да подават уведомление преди извършване на планиран износ на тези лекарствени продукти.

Новите текстове въвеждат изискване Изпълнителната агенция по лекарствата да изгради специализирана електронна система за събиране и анализиране на информация, за липса и недостиг на лекарствени продукти на територията на страната в срок до четири месеца от влизането в сила на закона.

- реклама -