лого чума ЕК експертна комисия животни БАБХ България, ЕС, ЕК, финансиране

ЕК с ново предложение: България взима 29 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка и Плана за възстановяване

България ще получи общо 29 млрд. евро от ЕС.

Това ще стане от средства в размер на 16,7 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка и още 12,3 млрд. евро по Плана за възстановяване.

Това съобщават от Министерския съвет.

На 27 май Европейската комисия представи ново предложение за Многогодишна финансова рамка на Съюза за периода 2021-2027 г., с което заявява намерение да помогне за възстановяването на европейската икономика след последиците от кризата.

Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. се предлага да бъде в размер от 1,1 трилиона  евро, което е съпоставимо с предходните два бюджета на ЕС.

Различното този път е Планът за възстановяване на ЕС в размер на 750 млрд. евро, който е извън многогодишния бюджет на Съюза и следва да се изпълни до края на 2024 г. Две трети от тези средства ще бъдат предоставяни под формата на грантове (безвъзмездна помощ), а една трета – като кредит. Средства ще бъдат осигурени чрез поемането на заем от световните финансови пазари от страна на ЕС със срок за изплащане до 2058 г.

Ето как се разпределят средствата за България:

 

Бюджетът на „ЕС от ново поколение“ ще се формира чрез привличането на заемен ресурс от ЕС посредством световните финансови пазари.(

България е една от общо 4-те държави членки, които получават повече средства за Кохезионна политика, в сравнение с периода 2014-2020 г. Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчисляват от ЕК в размер на 3,3 млрд. евро.

Предложението на ЕК тепърва предстои да бъде обсъждано на техническо ниво в Съвета и в Европейския съвет (заседание на 18-19 юни).

- реклама -