банкноти

БРИКС финансира пет проекта за 1 млрд. USD

В Шанхай беше открито първото годишно събрание на БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Вече е готов списъкът с проекти, които тази финансова институция ще спонсорира.

Инвестиционната сума е внушителна – почти 1 млрд. USD.

Започнал дейността си като start up, само за година Новата банка за развитие се превърна във финансова институция, на чието първо заседание на директорите, беше одобрено спонсорирането на 5 проекта почти за 1 млрд. USD. Общото между всички е, че те са свързани с възобновяемите енергии, слънцето и водата.

Това е и днешната философия на банката – зелените технологии.

Строителството на въпросните електроцентрали ще позволи в природата да не бъдат изхвърлени близо 3 милиона тона въглероден диоксид.

Един от първите одобрени проекти е за строителството на две малки хидроцентрали в Русия на обща стойност 100 млн. USD.

Първите пет проекта БРИКС нарича „пилотни”.

Все още не се определя точно в кои сектори ще бъдат следващите инвестиции. Едно е ясно – повечето ще са високотехнологични.

- реклама -