земеделие животновъдство средства схеми усвояване

6,3 милиарда лева са усвоени в земеделието през последните две години

Близо 6,3 млрд. лв. са усвоените средства в сектор земеделие за последните две години. Това пише в отчета на Министерството на земеделието и храните за периода от ноември 2014 година до ноември 2016 година. В тази сума влизат средствата от директните плащания, мерките за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони, рибарството и аквакултурите, както и схемите за държавни помощи.

Увеличава се интересът към различните схеми

Интересът на земеделските стопани към различните схеми за държавна подкрепа се е увеличил значително. Затова и степента на усвояване е над 95 процента за 2015 година.

Става въпрос за схемите за единно плащане на площ, за „зелено плащане“, за преразпределително плащане (прилага се от кампания 2014), за дребни стопанства и за млади земеделски стопанства. Подкрепата се фокусира върху най-уязвимите и недофинансирани сектори като теза на плодове и зеленчуци и животновъдство.

Данните за Кампания `2016 също показват засилен интерес към участие в схемите за директна подкрепа. Спрямо предходната кампания има нарастване на заявените площи с трайни насаждения с 52,6%, със зеленчуци – със 120,6%, с оранжерийни зеленчуци – с 16,5%. Броят на общо заявените за подпомагане крави по всички схеми се увеличава с 10,5%, а на заявените овце-майки и кози-майки – с 15,2%.

Животновъдството се окрупнява

Наблюдават се видими тенденции на окрупняване в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството. Постигнат е ръст в броя на животновъдните стопанства, както и на отглежданите в тях животни. Значително нараства броят на фермите със 100 и повече животни при млечните крави и с над 300 при овцете-майки. Ръст има и в броя на животните от месодайно направление.

Министерството на земеделието е защитило пред Европейската комисия още нови схеми, по които ще се подпомагат производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите през следващите четири години.

Преодоляване на санкциите към Русия

От отчета става ясно, че частното селско стопанство през последните две години е получило и значителни финансови помощи, с които да преодолее настъпилата криза след наложените от Европейския съюз санкции към Русия. Само в сектор „Плодове и зеленчуци“ през 2015 и 2016 година фермерите са получили 973 777 лева с цел да възстановят ценовия баланс.

В млечния сектор безвъзмездната финансова помощ е значително по-голяма – над 23,4 млн. лева. С тези пари са подпомогнати 12 642 земеделски стопани. Отделно от това в началото на този месец млекопроизводители и животновъди получиха още една извънредна помощ от 11,167 млн. лева. По извънредна мярка за намаляване на производството на мляко предстоят да се изплатят още 1 580 000 лв.

Успешно се прилага Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г., която е с общ бюджет от близо 261,7 млн. лева. Само за последните две години по тази програма са изплатени 76 млн. лева.

 

- реклама -