Пътувания българи чужденци чужбина цел

Увеличават се пътуванията на българите, както и посещенията на чужденци у нас

Българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2016 г. са 510.3 хил., или с 13.2% над регистрираните през септември 2015 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Сърбия, Чешката република, Руската федерация, Австрия, Италия, Германия, Франция, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Обединеното кралство, Испания , Бившата югославска република Македония, Турция, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия), следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия , и пътуванията със служебна цел.

българи пътувания чужбина цел

Чужденци в България

През септември 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 192.3 хил., или с 12.9% повече в сравнение със септември 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел, с цел почивка и екскурзия, и с други цели.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 64.8%, или с 15.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Германия, Белгия, Чешката република, Гърция, Австрия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания, Швеция, Испания, Италия, и други.

Чужденци посещения туризъм

 

През септември 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия.

 

- реклама -