264 млн. лева за социални услуги през 2019 г.

Бюджетът, който държавата отделя за социални услуги през 2019 г. е в размер на 264 млн. лева. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика  Зорница Русинова при откриването на Информационен ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ във Велико Търново. Тя уточни, че в законопроекта за социалните услуги се предвижда да се създаде Карта на социалните услуги, което ще помогне за по-доброто им планиране в зависимост от потребностите на хората във всяко населено място.

Ще се промени и начина на финансиране на услугите. По този начин ресурсът, който държавата всяка година отделя, ще бъде далеч по-ефективно разпределен между отделните услуги, подчерта зам.-министър Русинова. Тя допълни, че със закона за първи път се регламентира нова услуга „Заместваща грижа“. Предвижда се и създаването на отделна агенция, която ще лицензира доставчиците на социални услуги. Русинова подчерта, че в закона се регламентират и изискванията за професионална квалификация на кадрите в социалната сфера.

- реклама -