асансьори

228 опасни асансьора са спрени от началото на годината

228 опасни асансьора са спрени след проверки от началото на годината.

За да се подобри състоянието на асансьорите е необходимо ползвателите да обърнат повече внимание на задълженията си като собственици, категорични са от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Оттам припомнят, че ползвателят трябва да следи за нередности. Той сключва договор с поддържащите фирми и участва в проверките. Поддържащите фирми трябва да са запознати с всички нормативни промени и да уведомяват своевременно ползвателите, които трябва да предприемат действия да ги изпълняват.

От своя страна агенцията е увеличила контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

Един инцидент през 2016 г.

От началото на годината инспекторите на агенцията са проверили 6 399 асансьора, от които 386 – при внезапни проверки. Спрени са 228 асансьора. Издадени са 3 198 предписания, като за тази година има само един инцидент. Намаляването на инцидентите се дължи на засиления контрол и на нoвите изисквания, за подобряване на безопасността на асансьорите.

На 30.06.2016 г. изтече срокът за монтиране на аварийно осветление в кабината и в шахтата на асансьора, както и за монтиране на устройство за аварийно спиране на покрива на кабината и в шахтата.

От началото на следващата година асансьорите трябва да разполагат и с аварийно алармено устройство за двустранна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийното обслужване на асансьора. Това се налага, за да има постоянна връзка между пътниците в асансьора и техниците от поддържащата фирма. Целта е да се осигури безопасно пътуване и да няма паника при евентуално засядане на кабината.

Задължителни разговорни устройства в асансьорите до края на 2016 г.

Разговорните устройства, които трябва да бъдат монтирани до края на годината във всички асансьори, са специални и трябва да гарантират повиквания към 3 предварително зададени номера на поддържащата фирма. Устройствата трябва да бъдат монтирани така, че да гарантират постоянна двустранна обхват.

В почти всички административни сгради вече са монтирани разговорни устройства, но са малко сградите в режим на етажна собственост, които са предприели мерки за изпълнение на това изискване. При годишните технически прегледи ДАМТН ще следи за изпълнението на всички изисквания по наредбата. Ако по време на прегледите на съоръжението, които се извършват от надзорните фирми, бъде установено, че няма монтирани разговорни устройства, би следвало асансьорът да бъде спрян от експлоатация.

Кога ще бъде проверен асансьорът, зависи от това кога е бил направен предишният преглед. Може да бъде и в началото и в края на годината. Това не означава, че абсолютно всички асансьори на 1 януари ще бъдат проверени от надзорните фирми за наличие на разговорно устройство. Проверките ще бъдат поетапни.

Изискванията за подобряване на безопасността на асансьорите в страната са регламентирани в глава пета от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, която влезе в сила през 2014 г. Ползвателите имаха период от 2 години да изпълнят изискванията. Срокът изтича на 1 януари 2017 г.

- реклама -