Защо децата отрано трябва да имат финансово възпитание?

Учебно помагало с финансови работилници „За парите и други важни неща: първи стъпки“ е творчески продукт на фондация и NN България. 

То е предназначено за обучение на деца във възрастова група от 7 до 13 години и има за цел по игрови начин да даде базови знания в областта на финансите.

Това е помагало за учителите и съдържа детайлни сценарии за активни игри и театър. Именно заради забавната, интерактивна форма на заниманията, освен в училищата, то може да се използва от библиотеки, читалища и други образователни центрове.

 

Хората често имат погрешна представа за финансовото образование – мислят, че то е само за финансисти. А всъщност, всички трябва да притежават уменията да управляват личните си финанси, просто защото качеството на живота им пряко зависи от това. Много проблеми идват от лошото управление на личните финанси – потъване в дългове, грешни инвестиции, изпадане във финансова криза, а от там и в психологическа. А в основата е липса на финансова култура.

 

Децата от ранна възраст трябва да знаят, че трябва да полагат усилия, когато искат да реализират някаква своя мечта, да знаят, че за да имаш пари, трябва да се трудиш. Да имат представа какви разходи имат родителите им и да не настояват да се удовлетворяват всичките им капризи. Тези работилници освен, че дават знания, но и възпитават. Възпитават във взаимопомощ, в толерантност, в доброта, в грижа за другите.

- реклама -