Зорница Русинова: Над 33 млн. лева ще бъдат отделени за подкрепа на социалното предприемачество

Над 33 млн. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) ще бъдат отделени за подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество в следващите седем години. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова  по време на онлайн дискусия на тема „Финансови инструменти за устойчивост и растеж на социални предприятия“, организирана от Българския център за нестопанско право.
Над 250 социални предприятия са създадени с подкрепата на ОПРЧР. „Социалното предприемачество винаги е било във фокуса на работата ни, тъй като винаги сме гледали на него като възможност за адаптация и реализация на пазара на труда на уязвимите групи, но и като елемент от социалното включване“, коментира Русинова.
Освен от грантово финансиране, социалните предприятия могат да получат подкрепа и чрез финансовите инструменти. ОПРЧР е първата програма, която насочи 70 млн. лв. към Фонда на фондовете за микрокредитиране, от което могат да се възползват и социалните предприятия. Кредитите се отпускат на преференциални условия и са с лихви по-ниски от пазарните. Според Русинова възможността за облекчен кредитен ресурс е много по-здравословен за социалните предприятия, отколкото грантовото финансиране, защото като икономически субекти трябва да се научат да се издържат сами. „Така, както ние от малки започваме да учим децата си да боравят с пари, трябва да дадем шанс и на социалните предприятия да могат да боравят с финансов ресурс, за да станат устойчиви и да могат да се конкурират с част от останалите предприятия“, подчерта зам.-министърът.
Заместник-главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП Наталия Ефремова уточни, че в следващия програмен период ще бъде оказана подкрепа за създаване на устойчиви работни места за уязвимите групи. Сериозен акцент ще бъдат дигиталните обучения на хората, които работят в социалните предприятия. Планира се създаването на партньорства, мрежи и клъстери в социалната икономика, за да могат да работят устойчиво с целия спектър на бизнеса. Планира се стимулирането на различни форми на сътрудничество между социалните предприятия за споделено производство и разпространение на продукти.
Социалните предприятия имат нужда не само от финансов ресурс, но и от специална подкрепа, смята Русинова. Тя припомни, че социалното предприемачество е заложено като елемент от Стълба за солидарна България в Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея допълнителни усилия трябва да бъдат положени за разбиране дейността на социалните предприятия и излизане от кръга на съмишлениците и ентусиастите.

 

- реклама -