Зорница Русинова, майчинство срок заплащане

Зорница Русинова: Икономиката на България не изпита толкова критични удари

„Празникът Първи май всяка година е отражение на времето, а то ни носи непрекъснати промени. Тази година Денят на труда и международната работническа солидарност се отличава с още по-широки и нови измерения на понятията за труд и за солидарност. С предизвикателствата, пред които Ковид 19 кризата изправи цялото човечество, трябва да се справим заедно, солидарно и отговорно“.

Това се казва в обръщение на Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет.

„Много хора загубиха работата си, а други трябваше бързо да се пренастроят и да приложат нов дигитализиран и иновативен подход към трудовите си задължения. Историята на човечеството не помни друг подобен период на толкова динамичен технологичен преход. Дойде време за много по-високи изисквания към работещите – за придобиване на нови умения, на знания, на прилагане на иновативни решения в сферата на труда. Променят се традиционни форми на труд“, каза Русинова.

Тя подчерта, че въпреки всички тези предизвикателства, ние сме свидетели, че икономиката на България не изпита толкова критични удари. България се справя сравнително добре и с ограничаване на безработицата. Това в най-голяма степен се дължи вас, на работещите хора. Българските трудещи се хора проявиха смелост, предприемчивост, гъвкавост и умения в дистанционната работа.

„В Икономическия и социален съвет работещите хора са представени от техните синдикални организации, които последователно защитават правата на работниците у нас. В Икономическия и социален съвет участват и работодателските организации, които от своя страна прилагат принципите на корпоративната социална отговорност и също се грижат за добри условия на труд за работниците си, както и за тяхната по-добра квалификация. В резултат на съгласието на представителите на синдикатите и работодателите, както и на представители на други неправителствени организации ИСС приема редица актове, в които изразява позициите си за справедливост, солидарност и отговорност в сферата на труда“, каза Русинова.

Тя поздравява всички хора, които полагат труд в различни сфери на обществения и икономически живот на страната ни.

- реклама -