Знаете ли какво означават цифрите от ЕГН-то ви?

Знаете ли какво означават цифрите от ЕГН-то ви?

Нашето ЕГН се състои от 10 цифри

– първите 6 цифри показват година, месец и дата на раждане, а следващите 3 цифри показват място на раждане и пол.

Предпоследната цифра е нечетна

за жени и четна за мъже, а последната (контролна цифра) показва дали ЕГН-то е вярно. За родените след 2000 г. се прибавя цифрата 40 към месеца, а за родените преди 1900 г. се прибавя цифрата

20 към месеца на раждане.

Ето ви един пример: ЕГН 8812102461 – веднага се разбира, че това е мъж и той е роден в Кърджали. Следва проверка дали това е вярно. Всяка позиция носи своята тежест:

  • 1 позиция – тежест 2
  • 2 позиция – тежест 4
  • 3 позиция – тежест 8
  • 4 позиция – тежест 5
  • 5 позиция – тежест 10
  • 6 позиция – тежест 9
  • 7 позиция – тежест 7
  • 8 позиция – тежест 3
  • 9 позиция – тежест 6

Умножават се цифрите с определена тежест, според позицията им. След това се събират всички произведения и се делят на 11, ако е точно делението или остатъкът е 10, то контролната цифра е 0, ако не, записва се остатъка от делението.

В дадения по-горе пример :

(8 х 2 + 8 х 4 + 1 х 8 + 2 х 5 + 1 х 10 + 0 х 9 + 2х 7 +4х 3 + 6 х 9 ) / 11 = ?
(16 + 32 + 8 + 10 + 10 + 14 + 12 + 54)/11 = 156/11=15 с остатък 1

ЕГН-то е коректно, тъй като последната цифра от ЕГН-то в примера е 1.

След годината, месеца и датата на раждане, следват седмата и осмата цифра.

Какво показват? Те показват поредността на раждане. ЕГН-тата са формирани по области. Седмата и осмата цифра означават поредност на раждане за деня в дадената област. По този начин всеки може да разбере кое поред бебе за деня на раждане е.

Няма информация в нашето ЕГН за нашата националност, и дали принадлежим към малцинство – няма цифра или определен алгоритъм, който да показва това. ЕГН се формира в този вид още от 1977 година. Засега не се очакват промени. Също и броят на цифрите в ЕГН-то няма да се променят. Нищо не налага промяна засега, а цифрите са неизчерпаеми.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено