Shopping basket with fresh food. Grocery supermarket, food and eats online buying and delivery concept. 3d illustration

Жестока тесла: Слагат ДДС върху ваучерите за храна

Ваучерите за храна също да се облагат с данък добавена стойност, съобщи „Монитор“. Това предложение направи директорът на Дирекция „Данъчна политика” към Министерството на финансите и бивш зам.-министър Людмила Петкова по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси. То бе прието на първо четене със 17 гласа „за”, никой от депутатите не гласува „въздържал се” или „против”.

Иначе

на днешното си заседание

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене промени в три данъчни закона. Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекти за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране и Законопроект за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. При второто четене на двата законопроекта ще бъде направена

техническа корекция,

като в имената на проектите ще бъдат добавени и държавите, за които се отнасят те.

Комисията одобри на първо четене и законопроект за промени на Закона за корпоративното подоходно облагане. Проектът е одобрен отс решение на правителството. Депутатите одобриха и законопроект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, одобрен от правителството, както и промени в закона за акцизите и данъчните складове, одобрен от правителството, внесен от Министерския съвет.
При приемането на

промените в данъчните закони

председателят на комисията Любомир Каримански обърна внимание, че приетите от НС текстове може да бъдат обявени за противоконституционни, защото се предлага да влязат със стара дата – от 1 януари.

От МФ обявиха, че са

запознати с казуса,

но промените са за влизане в сила на европейски директиви и България е длъжна да ги въведе от началото на годината. Предложенията за промени са в полза на всички в България и на българския бизнес и по предварителни сондажи не се очаква отрицателна реакция, посочи Каримански.

- реклама -