винетка

Жалбите срещу винетките основателни

Върховна административна прокуратура смята, че жалбите срещу по-високите цени на винетките са основателни и следва да бъдат уважени. Това става ясно от становище на ВАП, разпространено от прокуратурата днес.

По делото се оспорва постановление на Министерския съвет, с което беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от агенция „Пътна инфраструктура“. С него цената на винетката за лека кола за тази година скочи на 97 лв., което е с 30 лв. повече от таксата за 2015 г.

В становището си ВАП посочва, че размерът на таксите не е изготвено съвместно от министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, а еднолично от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

прокуратураНормите поставят изискване съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица имат 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая фазата на обсъждане на проекта изобщо липсва.

Също така от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е видно, че не може да се установи еднозначно дали са били налични мотивите по проекта на процесния нормативен акт на сайта на МРРБ към 26.10.2015 г.

ВАП препоръчва да се отмени оспорения подзаконов нормативен акт и да се изпрати преписката на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

- реклама -