Земеделците, пострадали от градушката в Пловдивско, ще бъдат подпомогнати по две схеми

Всички стопани, чиито площи са пропаднали заради градушка, ще могат да се подпомагат по две схеми – схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа и по де минимис (de minimis). Това съобщава Министерството на земеделието, храните и горите.

При подпомагането по схемата за обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид следното:

За да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът за подпомагане по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци (обвързана подкрепа) уведомява ДФЗ в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие – в случая падналата градушка, като:

• Подава декларация по образец в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, с която се задължава да предостави доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция – областен управител, кмет на населеното място и др.

• В конкретния случай това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото събитие /положение, с посочени землища/имоти, придружена от документ от службата по метеорология и хидрология удостоверяващ настъпилото събитие – градушка/дата, часови диапазон, период/.

По схемата де минимис (de minimis), земеделските производители трябва да имат предвид, че максималната помощ, която могат да получат е общо в размер на 25 000 евро за последните три финансови години.

- реклама -