ваксини Ангел Кунчев, решение, съд, неваксинирано дете,

Здравното министерство ще обжалва решението на съда неваксинирано дете да ходи на детска градина

Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в гр. Сливен ще обжалват на следваща инстанция решението на Административния съд по жалбата на Венелина и Евгений Янакиеви за установяване на дискриминация по признак „лично положение“.

Тяхното дете Николай Янакиев не е било допуснато до детска градина поради липса на задължителните за възрастта му имунизации съгласно Имунизационния календар на страната

МЗ и РЗИ-Сливен са ответна страна в производствата пред Комисията за защита от дискриминация и Административния съд в гр. Сливен.

Министерството на здравеопазването ще извърши подробен анализ на мотивите на съда и ще обжалва решението в законоустановения срок, след като същото бъде връчено на ведомството по надлежния ред, информираха от министерството.

- реклама -