НЗОК общопрактикуващи лекари министерство на здравеопазването такси

Здравното министерство се разплати с общопрактикуващите лекари

Министерството на здравеопазването преведе на НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването са утвърдени трансфери към Националната здравноосигурителна каса в размер на 43 млн. лева.

Общата сума на преведените средства към 14.08.2019 г. е в размер на 17,7 млн. лв., в т.ч. за изплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване /потребителска такса/ – 9 813 276 лева. С това МЗ е изплатило към НЗОК всички дължими суми за потребителска такса към месец юни, включително.

- реклама -