болница Лозенец

Здравният министър назначи ново ръководство на болница „Лозенец“

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в качеството си на принципал на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, освободи настоящия Съвет на директорите на лечебното заведение и назначи нов състав на съвета до провеждането на конкурс: доц. д-р Радосвет Горнев, адв. Ивиян Симеонов и Орлин Недев.

Болницата е отчитала фиктивни пациенти, имало е криминални трансплантации.

Това каза вчера Стойчо Кацаров, обявявайки, че освобождава ръководството на болницата.

„В болницата е извършена проверка след журналистическо разследване. Резултатите показват, че за ноември „Лозенец“ е отчела над 60 пациенти като лекувани там, които всъщност не са лекувани. В деня, в който е издадена заповедта за проверка, болницата е върнала парите, обяснявайки взимането им като техническа грешка“, обясни Кацаров.

Той разкри още, че в периода от 2019 г. до 2021 г. в болницата са извършени 14 трансплантации от живи донори на бъбрек. Всички те са млади хора от Украйна и Молдова.

„Всички реципиенти са „роднини“ на донорите от Израел, Япония, Германия, Оман и др. Има всички основания да се смята, че тези хора не са роднини помежду си. Знаете, че законът не позволява донорска ситуация, ако няма роднинска връзка“, посочи служебният министър.

Новото ръководство

Доц. д-р Радосвет Горнев от 2004 г. до настоящия момент е началник на Клиника по обща и коремна хирургия към МБАЛ „Лозенец“, с множество участия в национални и международни медицински форуми, автор и съавтор на редица научни публикации, преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Адв. Ивиян Симеонов е юрист, изтъкнат специалист по корпоративно, търговско и данъчно право.

Орлин Недев е магистър по фармация, служител на Министерството на здравеопазването от 2014 г., с компетентности в сферата на лекарствената политика и медицинските изделия.

От състава си Съветът на директорите е определил за изпълнителен директор на болницата доц. д-р Радосвет Горнев, а за председател на Съвета е избран адв. Ивиян Симеонов.

- реклама -