съдебни изпълнители

Здравните власти разрешиха провеждането на конкурс за съдебни изпълнители със стотици кандидати

Министерство на правосъдието ще проведе писмения изпит за държавни съдебни изпълнители, в който има 557 кандидати, въпреки пандемията от коронавирус.

Събирането на толкова много хора на едно място по време, когато навън бушува смъртоносен и невидим вирус, предизвиква много въпроси, свързани с предпазните мерки, които са предприети, за да се осигури провеждането на изпита. Част от кандидатите са силно разтревожени, че те може да се окажат недостатъчни, имайки предвид голямата бройка на участниците, които ще бъдат събрани на закрито място.

Конкурсът е за длъжността „държавен съдебен изпълнител” при районните съдилища. Свободните места са 36 в 33 съдебни района. Кандидатите са 557. Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.

В неделя трябва да бъде проведен писмения изпит в Интер Експо Център. Въпросите за него са под формата на тест.

При влизане в сградата кандидатите ще преминават проверка за измерване на телесната температура. Според регламента, одобрен от правосъдния министър Десислава Ахладова не се допускат за регистрация кандидати, които са с повишена телесна температура.

От Министерството на правосъдието заявиха за БГНЕС, че „забраната за провеждане на конкурси в присъствена форма не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони”. Според тях от това е видно, че към настоящия момент не е налице забрана за провеждане на конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ в присъствена форма на 10 януари.

Колкото до това как ще се осигури безопасността на 557 кандидати, освен с мерене на температурата им, от правосъдното министерство заявиха, че е предвидено спазване на всички противоепидемични мерки.

„Размерът на помещението (две хиляди и петстотин квадратни метра площ) позволява необходимата между участниците дистанция. Осигурени са дезинфектанти, присъствие на парамедик, а самите участници през цялото време ще са с индивидуални средства за защита (маски или шлемове). През цялото време с такива средства за защита ще са и квесторите, както и служителите, които ще осигуряват пропускателния режим при регистрацията”, отговорят от министерството.

От там уточниха още, че министър Ахладова е уведомила с писмо здравния министър проф. Костадин Ангелов, а в последвал негов отговор се казва, че към настоящия момент не е налице забрана за провеждане на конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ в присъствена форма, на датата 10.01.2021 г.“.

Освен от Министерство на здравеопазването, разрешение за провеждането на конкурса е получено и от Столичната регионална здравна инспекция при спазване на всички противоепидемични мерки.

- реклама -