пазари, мерки, движение, Фандъкова Ананиев, заповед, пазари, затваряне, НАП, проверки

Затягат мерките на пазарите в София – въвежда се задължително еднопосочно движение

Кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди на изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазарите да създадат организация, с която да се гарантира спазване на всички мерки срещу разпространението на COVID 19.

Ръководствата на пазарите трябва да въведат контролиран достъп  с цел да не се допуска присъствието на голям брои хора, както и да организират задължително еднопосочно движение – отделен вход и изход на пазара, за да не се смесват потоците от хора. Задължително е спазването на дистанция от 2 метра между търговци и клиентите, както и използването на лични предпазни средства.

 Пазарите трябва да се почистват и дезинфектират регулярно.

Служители на Столичната РЗИ и МВР ще следят за спазването на мерките.

Ръководствата на пазарите имат задачата и да информират продавачите  и потребители, включително  и чрез информационни табели, за необходимостта от предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им  и спазването  на мерките.

Изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари,имат задачата и да  извършат анализ и оценка на наличните пазарни площадки, разположение, капацитет, налични заграждения или възможност за изграждането им и  при възможност да създадат организация за функционирането на кооперативни и фермерски пазари.

На кооперативните и фермерски пазари  не се допуска продажбата на живи животни.

- реклама -