6.5 млрд. лева

Застрахователният бранш у нас върти 6.5 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните компании в България, се увеличават с 10,5% в сравнение с края на септември миналата година и възлизат на над 6,5 млрд. лева.
Те обаче са по-малко с 1,4% спрямо края на второто тримесечие на тази година, когато бяха 6,604 млрд. лева, показват предварителните данни на Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за година нарастват с 14,6% и в края на септември достигат 1,829 млрд. лв.

Средствата, управлявани от компаниите, които правят общо застраховане, се увеличават с 9% – от 4,294 млрд. лв. към края на септември миналата година до 4,679 млрд. лв. година по-късно.

5047360

В инструментите, включени в активите на застрахователните компании, към края на септември 2016 г. преобладават ценните книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 16% до 3,382 млрд. лева. За една година депозитите нарастват с 1,3%, като в края на третото тримесечие на тази година тяхната стойност е 757 млн. лв.

Статистиката на БНБ отчита увеличение с 97,7 млн. лв. (14,4%) на акциите и другите форми на собственост, като в края на септември те достигат 775,5 млн. лв. Средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 7,4 млн. лв. (1,2%) до 644,5 млн. лева. В края на третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 52% при 49,5% към края на същото тримесечие на миналата година, на депозитите – 11,6% при 12,7% към края на септември 2015 г., на акциите и другите форми на собственост – 11,9% при 11,5% към края на септември 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции – 9,9% при 10,8% към края на третото тримесечие на 2015 година.

Във валутната структура на активите на застрахователните дружества основен дял заемат средствата в левове, които са 40,2% от общия размер в края на септември 2016 г., докато година по-рано са били 43%. Активите в евро са 31,8% и бележат увеличение от 3 пр. пунка от края на септември миналата година. Към края на третото тримесечие активите в щатски долари са 3,5% при 3,9% година по-рано, а в други валути – 24,4% при 24,3% към края на септември 2015 г.

източник: 24 часа

- реклама -