Гражданска отговорност бонус-малус разяснение КФН

Застрахователите предвиждат „чувствителен стрес“ в тарифите по Гражданска отговорност

България е сред водещите страни в Европа по смъртни случаи при ПТП – 96 са смъртните случаи на 1 млн. население за България за 2017, при 46 за средно за Европа. В същото време цената, по която се предлага застраховката Гражданска отговорност в България, е сред най-ниските в ЕС. Това, заедно с лавинообразно нарастващия брой на лицата, претендиращи за обезщетения заради тълкувателното решение на ВКС, ще доведе до чувствителен стрес на нивата в тарифите по ГО. Такава е позицията на Асоциацията на застрахователите в България. В открито писмо до Народното събрание и всички парламентарно представени партии те изказват становището си по дебата за предложеното от Менда Стоянова изменение в Кодекса за застраховане, с което се въвежда таван на обезщетението за болки и страдания на близките на загиналите при катастрофи.

„В общественото съзнание битува убеждението, че дискутираните в момента обезщетения за морални болки и страдания са едва ли не единственото обезщетение, което биха получили пострадалите от ПТП или техните близки по застраховка „Гражданска отговорност“. Обичайно, на повечето места в Европа, това е едно символично обезщетение от порядъка на 1500 до 30 000 евро в различните страни, а акцентът се поставя върху компенсиране на икономическите последствия от ПТП. Например, влошеното финансово състояние в резултат на загубата на член на домакинството – загуба на доход, издръжка на малолетни деца, медицински разходи, разходи за преустройство на жилищно пространство и т.н. И в България Кодексът за застраховане предвижда изплащане на тези имуществени обезщетения“, пишат от асоциацията.

Според застрахователите, наред с лавинообразно нарастващия брой на лицата, претендиращи за обезщетения, средният размер на обезщетенията за „болки и страдания“ е изключително висок  –

(средно 118 000 лв. за един наследник за 2017 г.), в сравнение с присъжданите обичайно в Европа и в сравнение с присъжданите такива в България при други случаи. Те дават пример с обезщетението при смърт в вследствие на медицинска грешка, където се изплащат между 30 000 и 90 000 на всички наследници както за имуществени, така и за неимуществени щети.

Не на последно място те отбелязват и големия брой смъртни случаи при ПТП у нас. „Всички тези негативни фактори в съчетание ще доведат до чувствителен стрес на нивата в тарифите по ГО, които трябва да позволят изплащане на обезщетения за разширен кръг близки на загиналите през последните 5 години (за които важи тълкувателното решение на ВКС) и да предвидят изплащане и за в бъдеще на този разширен кръг“, пишат още от браншовата организация.

„Това е социалната цена, която породи тълкувателното решение. Тя ще бъде
непосилна за българските домакинства.

На практика ще бъдат засегнати всички домакинства в страната, като се има предвид, че броят на полиците в момента е 3 053 317, от които 600 000 са на пенсионери. По тази причина тази цена е неприемлива за застрахователите“, пише в отвореното писмо на застрахователите.

От бранша допускат, че при въвеждане на нови цени за Гражданска отговорност някои автомобилисти ще спрат да се застраховат, което би довело до увеличаване на катастрофите с незастраховани МПС.

„Опитът за поддържане на настоящите ценови нива в новата реалност би довел до тежка дестабилизация на сектора на застраховането“, пишат още застрахователите от АБЗ.

 

- реклама -