Застраховат българските военни зад граница

Министерство на отбраната обяви втора обществена поръчка за застраховка на българските военни зад граница. 160 000 лв. без ДДС се готви да плати Министерството на отбраната за застраховка за дългосрочно и краткосрочно командировани в чужбина военнослужещи и цивилни служители.

Срокът на договора ще е три години и се планира да започне от 01 април 2017 г.

Застраховането за злополука и медицински разходи ще засегне около 300 души на година или общо около 900 военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната до края на март 2020 година.

В началото на август месец Министерството на отбраната е обявило обществена поръчка за 763 000 лв. без ДДС за застраховането на живота на българските военнослужещи и на подвижната техника, които изпълняват мисии в Афганистан, Косово и Босна и Херцеговина.

Оказва се, че в хода на процедурата се е стигнало до изменение на заданието и до отлагане на срока за отваряне на документацията с две седмици.

- реклама -