Защо яйцата на едро поскъпват със 77%, а на дребно – с 87%

Има съществени разлики между повишението на цените на едро на някои основни хранителни продукти и цените им на дребно, по които те се продават в магазините.

Това е установила Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в предварителното си проучване, преди вчера да обяви,

че започва три проверки за забранени споразумения между търговските вериги и някои браншови организации.

Това са двата съюза на млекопроизводителите и двете браншови сдружения на производителите на птици и яйца,

както и Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги.

Според предварителното проучване на КЗК на антимонополистите е направило впечатление,

че за последната година повишението на цените на яйцата на едро е 77%, но в същия период.

в магазините техните цени са се вдигнали с 87%

Същите констатации са направени и за кравето сирене, което на едро е поскъпнало с 32%, но по магазините за същото време повишението на цената е с 45%.

При кашкавала КЗК е установила същото разминаване – на едро цената се е повишила с 31%, а на дребно – с 38%.

След като прави подробен анализ на движението на цените на горивата и енергията за същия период, КЗК заключава, че няма икономически условия за такива повишения на цените. Подозрението е, че има забранени споразумения между производителите в рамките на един браншови съюз, както и между тях и търговските вериги. Поради това

образува три производства за установяване на нарушения на член 15

от Закона за защита на конкуренцията, т.е. за забранени споразумения.

Трите решения са предшествани и от изземване от офисите на сдруженията и на фирмите, които са техни членове, на документи и други доказателства, които обаче не се цитират в мотивите.

По закон производствата по член 15 траят два месеца, но при голяма фактическа и правна сложност

- реклама -