вода, Гърмен, наводнения, безводие, села

Заради високи нива на манган забраниха да се пие водата в 3 общини в Хасковско

Заради високи нива на манган забраниха да се пие водата в 3 общини в Хасковско. Ограничава се използването на вода за питейни нужди

и приготвяне на храна в четири села

на територията на три общини в Хасковска област, заради мътност и високи нива на манган, желязо, фосфати и амониеви йони. Това съобщава на страницата си Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

С влошени качества е водата, подавана от Помпената станция (ПС)

на „Водоснабдяване и канализация“-Хасково край село Брягово. От нея се водоснабдяват селата: Брягово и Александрово в община Хасково, симеоновградското село Константиново и село Поляново в община Харманли.

Във връзка с установено съдържание и на радон над нормативно определената

параметрична стойност, на населението е препоръчано при ползване на вода за къпане, помещението да се проветрява веднага.

Водоснабдителното дружество трябва да осигури доставянето с водоноски на вода за питейни нужди в засегнатите села.

За мерките, предприети от страна на РЗИ – Хасково, с писма са уведомени кметовете на съответните населени места, като те трябва да ги сведат до знанието на населението.

В рамките само на два дни това е втората заповед, която  РЗИ – Хасково

издава за ограничаване употребата на вода за питейни нужди. Заради установени отклонения в качеството, вчера такава забрана беше съобщена за харманлийското село Бисер.

- реклама -